Home > Adviezen > Archief RvA Nederlandse Antillen

Archief RvA Nederlandse Antillen

Op deze plaats staan de adviezen van de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen die zijn uitgebracht in de periode 1 januari 2007 tot 10 oktober 2010, voor zover zij "openbaar" waren ingevolge de toenmalige Landsverordening openbaarheid van bestuur (P.B. 1995, no. 211).

Adviezen per jaar

+ 2010

- 2010

RvA no. RA/10-10-LV
Ontwerp-landsverordening houdende regels inzake het toezicht op geldtransactiekantoren (Landsverordening toezicht geldtransactiekantoren)
(1063/RNA, DWJ’ 08/180)

RvA no. RA/22-09-LV
Ontwerp-landsverordening tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (Landsverordening herziening Boek 2 BW)
(545/RNA, DWJ’ 09/042 e.a.)

RvA no. RA/07-10-LV
Ontwerp-landsverordening tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Landsverordening herziening huwelijksvermogensrecht)
(5980/RNA, DWJ’ 09/425-b)

RvA no. RA/13-10-LV
Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening op het Notarisambt in verband met tussen 1980 en 1997 in het ongerede geraakte akten
(7575/RNA, DWJ’ 09/614-a)

RvA no. RA/41-09-LV
Ontwerp-landsverordening tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van het melden van kindermishandeling of een vermoeden daarvan (Landsverordening melding kindermishandeling)
(RNA/6181, DWJ’ 09/454

RvA no. RA/01-10-LV
Ontwerp-landsverordening, houdende bepalingen in verband met de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafrecht
(Invoeringslandsverordening Wetboek van Strafrecht)
(7606/RNA, DWJ’ 09/608)

RvA no. RA/17C-09-LV
Ontwerp-landsverordening, tot vaststelling van titel 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Landsverordening huur)
(89/RNA e.a., DWJ’09/011-a)

RvA no. RA/03-10-LV
Ontwerp-landsverordening houdende regels over de zorg voor de publieke gezondheid (Landsverordening publieke gezondheid) (5910/RNA, DWJ’ 09/462)

RvA no. RA/17D-09-LV
Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van titel 13 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Landsverordening personenvennootschap)
(89/RNA e.a., DWJ’09/011-a)

RvA no. RA/42-09-LV
Concept-Nota van wijziging inzake de ontwerp-landsverordening houdende aanvulling van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake trust (Landsverordening trust)
(2105/RNA, DWJ’ 08/222)

RvA no. RA17E-09-LV
Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de titels 17 en 18 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Landsverordening verzekering en lijfrente)
(89/RNA e.a., DWJ’09/011-a)

RvA no. RA/02-10-LV
Ontwerp-landsverordening houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen alsmede van het Burgerlijk Wetboek (6439/RNA, DWJ’ 09/564)

RvA no. RA/49-09-LV
Ontwerp-landsverordening, tot wijziging van de Landsverordening op het beroep in belastingzaken 1940
(743/RNA e.a., DWJ’08/242-c)

RvA no. RA/17F-09-LV
Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van boek 4 en titel 7.3 van het Burgerlijk Wetboek (Landsverordening erfrecht en schenking)
(DWJ’ 09/011a, 546/RNA e.a.)

RvA no. RA/48-09-LV
Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren
(6201/RNA, DWJ’ 09/373)

RvA no. RA/04-10-LB
Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 12, tweede lid, van de Landsverordening toezicht trustwezen strekkende tot het immobiliseren van toonderstukken (Landsbesluit bewaarplicht toonderstukken)
(4519/RNA, DWJ’ 09/347-a)

RA no. RA/37-09-LV
Ontwerp-landsverordening houdende wijziging van het Wetboek van Strafvordering (Bijzondere opsporingsbevoegdheden) (6999/RNA, DWJ'08/630)

RvA no. RA/40-09-LV
Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening op het Notarisambt
(3977/RNA, DWJ’09/235)

RvA no. RA/27-10-LB
Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 29, eerste, vierde en vijfde lid, van de Landsverordening maritiem beheer en artikel 8D, derde lid, van de Landsverordening grondslagen natuurbeheer en -bescherming (Landsbesluit aanwijzing Saba Bank tot beschermd gebied)
(3319/RNA, DWJ’ 08/337)

RvA no. RA/41-10-LB
Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 12, 13a, tweede lid, en 13c, eerste en derde lid, van de Visserijlandsverordening (Landsbesluit visserij op volle zee)
(6555/RNA, DWJ’ 09/535)

RvA no. RA/31-10-LB
Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 13, tweede lid, 17, 18, 19, 64 en 74 van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht ten behoeve van de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen (Landsbesluit Douane Nederlandse Antillen)
(3082/RNA, DWJ’ 10/279 e.a.)

RvA no. RA/15-10-LB
Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 9, tweede lid, en 9a tweede lid, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes dienstverleners)
(6106’09/RNA, DWJ’09/494)

RvA no. RA/15A-10-LB
Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 22a, tweede lid, en 22b, tweede lid, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes melders ongebruikelijke transacties)
(193/RNA, DWJ’ 10/016)

RvA no. RA/24-10-AMvRb
Ontwerp-Besluit houdende een onderlinge regeling met betrekking tot de overname door de Staat der Nederlanden van door het land Nederlandse Antillen en de eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten aangegane geldleningen (Besluit overname geldleningen Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten)
(3055/RNA, DWJ’10/255)

RvA no. RA/26-10-LB
Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikelen 2, 3 en 4 van de Sanctielandsverordening, houdende de implementatie van Resoluties 1695 (15 juli 2006) en 1718 (14 oktober 2006) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (Sanctielandsbesluit Democratische Republiek Korea)
(2615/RNA, DWJ’10/219)

RvA no. RA/26A-10-LB
Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikelen 2 en 3 van de Sanctielandsverordening, houdende de implementatie van Resoluties 1267 (15 oktober 1999), 1333 (19 december 2000), 1363 (30 juli 2001), 1368 (12 september 2001), 1373 (28 september 2001) en 1390 (16 januari 2002) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (Sanctielandsbesluit Al-Qaida c.s., de Taliban van Afghanistan c.s., Osama bin Laden c.s. en lokale terroristen)
(2615/RNA, DWJ’10/219)

RvA no. RA/26B-10-LB
Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 2, 3 en 4 van de Sanctielandsverordening, houdende de implementatie van Resoluties 1737 (23 december 2006) 1747 (24 maart 2007) en 1803 (3 maart 2008) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (Sanctielandsbesluit Islamitische Republiek Iran)
(2615/RNA, DWJ’10/219)

RvA no. RA/28-10-LV
Ontwerp-landsverordening, houdende aanvaarding door de Nederlandse Antillen van het door de Staten-Generaal op 6 juli 2010 aangenomen voorstel van Rijkswet tot wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen
(3651/RNA, DWJ’ 10/328)

RvA no. RA/06-10-LV
Ontwerp-landsverordening tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Faillissementsbesluit 1931 aan een aantal aanvullingen van het nieuwe Burgerlijk Wetboek
(4896/RNA)

RvA no. RA/37-09-LV
Ontwerp-landsverordening houdende wijziging van het Wetboek van Strafvordering (Bijzondere opsporingsbevoegdheden)
(6999/RNA, DWJ’08/630)

RvA no. RA/ 41-09-LV
Ontwerp-landsverordening tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van het melden van kindermishandeling of een vermoeden daarvan (Landsverordening melding kindermishandeling)
(RNA/6181, DWJ’ 09/454)

RvA no. RA/17A-LV
Ontwerp-landsverordening tot aanvulling van titel 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen tot bescherming van de consument, in het bijzonder betreffende op afstand gesloten overeenkomsten en garanties (Landsverordening consumentenkoop op afstand)
(89/RNA, DWJ’ 09/011-a)

RvA no. RA/17B-09-LV
Ontwerp-landsverordening tot aanvulling van titel 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake koop van onroerende zaken alsmede vaststelling van titel 12 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Landsverordening koop van onroerende zaken en aanneming van werk)
(89/RNA e.a., DWJ’ 09/011-a)

+ 2009

- 2009

RvA no. RA/32-09-LB
Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit Organisatie en Taakstelling van het Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling
(2092/RNA, DWJ’ 09/387)

RvA no. RA/49-08-LB
Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, met betrekking tot de verstrekking van dienstkleding voor het pedagogisch personeel en de portier-nachtwaker bij het Gouvernements Opvoedingsgesticht
(4079/RNA e.a., DWJ’ 04/847-d )

RvA no. RA/39-09-LB
Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 26, zesde lid, van de Landsverordening Toezicht Verzekeringsbedrijf (Landsbesluit financiële staten verzekeringsbedrijf)
(2189/RNA’05, DWJ’ 05/285-a)

RvA no. RA/43-08-LV
Initiatief-ontwerp-landsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen (Aanpassing en uitbreiding strafbaarstelling zedendelicten tegen jeugdigen) (Zitting 2003-2004-2806) (6353/RNA’08, DWJ’ 08/545)

RvA no. RA/16-09-RW
Voorstel van Rijkswet tot wijziging van verschillende rijkswetten in verband met de verkrijging van de hoedanigheid van land binnen het Koninkrijk door Curaçao en Sint Maarten en de toetreding van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot het Nederlandse staatsbestel (Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen
(1037/RNA, DWJ ’09/087)

RvA no. RA/16A-09-RW
Ontwerp-Regels voor het financieel toezicht op de landen Curaçao en Sint Maarten (Rijkswet financieel toezicht)(1033/RNA’09, DWJ’09/082 e.a.)

RvA no. RA/16B-09-RW
Ontwerp-Reglement voor de Gouverneur van Curaçao(1206/RNA, DWJ 09’/107)

RvA no. RA/16C-09-RW
Ontwerp-Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten(1206/RNA, DWJ 09’/107)

RvA no. RA/16D-09-RW
Ontwerp-Regels tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire en Sint Maarten en Saba
(1169/RNA, DWJ’09/087)

RvA no. RA/11B-09-RW
Voorstel van Rijkswet tot Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden in de Nederlandse Antillen (Rijkswet wijziging Statuut in verband met opheffing van de Nederlandse Antillen)
(485/RNA09, DWJ’09/046 e.a.)

RvA no. RA/05A-09-RW
Ontwerp-Regeling van de inrichting, de organisatie en het beheer van de openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Saba en Sint Eustatius en de samenwerking daartussen (Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
(266/RNA, DWJ’09/020)

RvA no. RA/24-09-AMvRb
Ontwerp-besluit houdende wijziging van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002
(2531/RNA, DWJ’ 09/194)

RvA no. RA/35-09-LV
Ontwerp-landsverordening, tot wijziging van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen teneinde het mogelijk maken dat de eilandsraden van de eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten elk afzonderlijk tussentijds kunnen worden ontbonden (Overgangsregeling vervroegde verkiezingen eilandsraden Curaçao en Sint Maarten)
(6117/RNA, DWJ’ 09/489)

RvA no. RA/34-09-LV
Ontwerp-landsverordening, tot wijziging van het Nederlands-Antilliaans Kiesreglement (6051/RNA, DWJ’09/09’470)

RVA no. RA/27-09-LV
Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Nederlandse Antillen voor het dienstjaar 2010 (4316/RNA, F-2277 e.a.)

RvA no. RA/23-09-LB
Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Merkenlandsbesluit (P.B. 2000, no. 147)
(5101/RNA’06, 7538/RNA’08, DWJ’ 08/159 e.a.)

RvA no. RA/20-09-LV
Ontwerp-landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening op de weerkorpsen 1997 (2485/RNA, DWJ’ 09/184)

RvA no. RA/17-09-LV
Ontwerp-landsverordening tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van gezamenlijk gezag over minderjarige kinderen (Landsverordening gezamenlijk gezag)
(89/RNA e.a., DWJ’09/011-a)

RvA no. RA/15-09-LV
Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening Organisatie Landsoverheid
(927RNA’09; DWJ’ 09/135)

RvA no. RA/14-09-LV
Ontwerp-landsverordening tot wijziging van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Landsverordening gerechtelijke vaststelling van het vaderschap) (1212/RNA, DWJ’ 07/146)

RvA no. RA/11A-09-RW
Ontwerp-Regeling van de instelling, taken en bevoegdheden van de Raad voor de rechtshandhaving van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving) (486/RNA’09, DWJ’09/046 e.a.)

RvA no. RA/11-09-RW
Ontwerp-Regeling van de inrichting, de organisatie, het gezag en het beheer van de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de onderlinge samenwerking tussen de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
(489/RNA, DWJ’09/047)

RvA no. RA/08D-09-LB
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 21 ste december 1965 ter uitvoering van artikel 26 lid 7 van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en artikel 29 lid 7 van de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (6905/RNA-e, DWJ' 08/633)

RvA no. RA/08C-09-LB
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 7, tweede lid, 7a, negende lid, en 26, zesde lid, van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en tot vaststelling van het premiepercentage, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van genoemde landsverordening (6905/RNA-d, DWJ' 08/633)

RvA no. RA/08B-09-LB
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 11, zevende lid, en 29, zesde lid, van de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering en tot vaststelling van het premiepercentage, bedoeld in artikel 30, eerste lid, van genoemde landsverordening (6905/RNA-c, DWJ' 08/633)

RvA no. RA/08A-09-LB
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 8, tweede en vijfde lid, van de Landsverordening Ongevallenverzekering (6905/RNA-b, DWJ' 08/633)

RvA no. RA/08-09-LB
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 1 b van de Landsverordening Ziekteverzekering (6905/RNA-a, DWJ'08/633);

RvA no. RA/07-09-LV
Ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van de Verordening van de 9de juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten
(1972-alRNA,DWJ '081186-b)

RvA no. RA/05A-09-RW
Ontwerp-Regeling van de inrichting, de organisatie en het beheer van de openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Saba en Sint Eustatius en de samenwerking daartussen (Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (266/RNA, DWJ'09/020)

RvA no. RA/05-09-RW
Ontwerp-Regeling van taken en bevoegdheden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie) (266/RNA,
DWJ'09/020)

RvA no. RA/04-09-DIV
Ontwerp-Iandsbesluit houdende de beslissing dat de Eilandsverordening tot wijziging van de Pensioenregeling Eilandsraadsleden Curaçao (AB. 1975, no. 37), zoals vastgesteld in de vergadering van de eilandsraad van het eilandgebied Curaçao van 18 december 2008, in strijd is met het algemeen belang van de Nederlandse Antillen (85/RNA, DWJ' 09/015)

RvA no. RA/01-09-LV
Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van het slot der (jaar)rekeningen over de dienstjaren 1965 tot en met 2005 (Landsverordening vaststelling slot der rekeningen Land 1965-2005)
(6431/RNA, DWJ’08/581)

RvA no. RA/47-08-LV
Ontwerp-Iandsverordening houdende regels ten aanzien van de besluitvorming in zaken betreffende de betrokkenheid van de openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen in vennootschappen en stichtingen (Landsverordening corporate governance) (6195/RNA, DWJ' 08/587-a)

RvA no. RA/45-08-LV
Ontwerp-landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening ter bevordering van bedrijfsvestiging en hotelbouw, de Landsverordening ter bevordering van grondontwikkeling, de Landsverordening belastingfaciliteiten industriële ondernemingen, de Landsverordening omzetbelasting 1999 en de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten 1997 (Verzamelwijziging belastinglandsverordeningen 2008)
(421/RNA, DWJ’ 07/051)

RVA no. RA/42-08-LV
Ontwerp-landsverordening houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafrecht (6439/RNA’08, DWJ’ 08/012-a)

RvA no. RA/41-08-AMvRb
Ontwerp-Besluit houdende wijziging van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap en het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 (5575/RNA'08, RvA no. RA/41-08-AMvRb, DWJ'08/515)

RvA no. RA/36A-08-LB
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van het Landsbesluit eindexamens v.w.o. h.a.v.o., v.s.b.o. (3605/RNA.DWJ'08/363)

RvA no RA/36-08-LB
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit dagscholen v.w.o h.a.v.o, m.av.o. (3605/RNA DWJ'08/363)

RvA no. RA/32C-08-DIV
Ontwerp-begroting van de landsloterij over het jaar 2004(1733/RNA, RvA no. DIVI13C-O8, DWJ' O8/184)

RvA no. RA/32B-08-DIV
Ontwerp-begroting van de landsloterij over het jaar 2005
(1733/RNA, RvA no. DIVI13B-08, DWJ' 08/184)

RvA no. RA/32A-08-DIV
Ontwerp-begroting van de landsloterij over het jaar 2006(1733/RNA, RvA no. DIV/13A-08, DWJ' 08/184)

RvA no. RA/32-08-DIV
Ontwerp-begroting van de Landsloterij over het jaar 2007
(1733/RNA, RvA no. DIV/13-08, DWJ' 08/184)

+ 2008

- 2008

RvA no. RA/060-07'08
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit toezicht luchtvaart (6453/RNA, RvA no. LB/20-07, DWJ'071716)

RvA no. RA/056-07'08
Ontwerp-Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de Landsverordening officiële talen, houdende de schrijfwijze van het Papiamentu en het Nederlands (Landsbesluit schrijfwijze Papiamentu en Nederlands)
(1786/RNA, RvA no. LB/17-07, DWJ'07/179)

RvA no. RA/051A-O7'08
Ontwerp-Landsverordening houdende goedkeuring van de dading tussen de rechtspersoon de Nederlandse Antillen en RJ.G. Camelia (Landsverordening dading Camelia)
(5798/RNA, 3048/RNA, RvA no. LV/24A-07, DWJ' 06/711-e)

RvA no. RN/051-07'08
Ontwerp-Landsverordening houdende goedkeuring van de dading tussen de rechtspersoon de Nederlandse Antillen en I. de Windt (Landsverordening dading De Windt)
(5798/RNA, 3048/RNA, RvA no. LV/24-07, DWJ' 06/711-e)

RvA no. RA/048-07'08
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Regeling tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden (3169/RNA'07, RvA no. LB/14-07, DWJ'07/322)

RvA no. RA/045-07'08
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit verpakte geneesmiddelen (P.B. 1961, no. 169) (1265'06/RNA, RvA no. LB/13-07, DWJ'06/148)

Rva no. RA-40-08-LV
Ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van de Landsverordening tarief van invoerrechten en de landsverordening Accijns van sigaretten 1970 (2314/RNA, DWJ'08/220-b)

RvA no. RA/038-07'08
Ontwerp-landsverordening houdende de garantie dat Statia Terminals NV. en daarmee gelieerde ondernemingen gedurende een tijdvak van 10 jaren, onverminderd de verplichting tot afdracht van loonbelasting, sociale premies en overdrachtsbelasting aan geen andere belastingverplichting worden onderworpen dan die bedoeld in de Landsverordening economische zones 2000. zoals deze luidt op 1 januari 2005 (Garantieverordening Statia Terminals NV.) (9971RNA, RvA no. LV/19"()7, DWJ'06/187)

RvA no. RA/037-07'08
Ontwerp-Landsverordening strekkende tot kwijtschelding van de per 31 december 2004 bestaande schuld ten bedrage van NAF. 95.701.847,97 van het eilandgebied Curaçao aan de openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen (DWJ'06/137, 1329/RNA, RvA no. LV/18-07)

RvA no. RA/037 A-07'08
Ontwerp-Iandsverordening strekkende tot kwijtschelding van de per 31 december 2004 bestaande schuld ten bedrage van NAF. 5.454.688,00 van het eilandgebied Bonaire aan de openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen (DWJ'06/137, 1329/RNA, RvA no. LVI18A-OT08)

RvA no. RA/037B-07'08
Ontwerp-Iandsverordening strekkende tot kwijtschelding van de per 31 december 2004 bestaande schuld ten bedrage van NAF. 3.104.097,00 van het eilandgebied Saba aan de openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen (DWJ'06/137, 1329/RNA, RvA no. LVI18B-07)

RvA no. RA/037D-07-08
Ontwerp-Iandsverordening strekkende tot kwijtschelding van de per 31 december 2004 bestaande schuld ten bedrage van NAF. 2.328.269,00 van het eilandgebied Sint Eustatius aan de openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen (DWJ'06/137, 1329/RNA, RvA no. LV/18D-OT08)

RvA no. RA 35-08-LV
Initiatief-ontwerp-Iandsverordening tot wIJziging van de Landsverordening minimumlonen (P.S. 1972, no. 110), de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (P.S. 2002, no. 63) en de Landsverordening op de Loonbelasting 1976 (P.S. 2004, no. 16) (3967/RNA, DWJ' 08/390)

RA/33-08-LB
Ontwerp·landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het LandsbesJuit bijzondere vergunningen verzekeringsbedrijf (5777'06IRNA, RvA no. LBI11-oS. DWJ' 081305)

RvA no. RA/025-07'08
Ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Landsverordening herziening namenrecht) (5669/RNA e.a., RvA no. LV/10-07, DWJ'051716)

RvA no. RA/24-08
Ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van de Landsverordening tarief van invoerrechten en de Landsverordening Accijns van sigaretten 1970 (2314/RNA, RvA no. LV/08-08, DWJ' 08/220)

RVA no. RA/28-08-LB
Ontwerp-landsbesluit. houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 11, derde lid, van de Landsverordening funderend onderwijs (Landsbesluit kerndoelen funderend onderwijs) (4671/RNA'07, RvA no. LBIOS-08, DWJ '08/286)

RvA no. RA/26-08
Ontwerp-Besluit houdende tijdelijke voorzieningen voor het financieel toezicht op de Nederlandse Antillen en de eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten (Besluit tijdelijk financieel toezicht Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten) (2831a1RNA, RvA no. AMvRl01-08)

RvA no. RA /21-08-LV
Ontwerp-Iandsverordening tot bekrachtiging van het Landsbesluit aviaire influenza 2006 (19721RNA '08, RvA no. LV/07-08, DWJ '08/186)

RvA no. RA/20-08
Ontwerp-Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening tot vaststelling van de Begroting van de Nederlandse Antillen voor het dienstjaar 2008 (23121RNA, RvA no. LV/05-08, DWJ'08/241)

RvA no. RA/13-08
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onder j, van de Warenlandsverordening (Landsbesluit invoerverbod asbest) (49'08/RNA, RvA no. LB/04-08, DWJ'08/019)

RvA no. RA/12-08
Ontwerp-Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 12 van de Regeling Muntstelsel van de Nederlandse Antillen 1989 (6057/RNA, RvA no. LB/03-08, DWJ' 07/698)

RvA no. RA/10-08
Ontwerp-Landsverordening tot wijzing van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (1546/RNA e.a., RvA no. LV/04-08, DWJ'08/032)

RvA no. RA/05-08-LV
Ontwerp-Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening Ongevallenverzekering, de Landsverordening Ziekteverzekering, de Regeling tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden, de Regeling vergoeding behandelings- en verplegingskosten overheidsdienaren en de Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten (8022'GsIRNA-a, 1579IRNA e.a., RvA no. LV/03-08, DWJ'07/98Q-a, DWJ'08/168 e.a.)

RvA no. RAf03-08
a. Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 1b en a, zesde en zevende lid, van de Landsverordening
Ziekteverzekering (690a/RNA-a);
b. Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel a, tweede en vijfde lid, van de Landsverordening Ongevallenverzekering (690a/RNA-b);
c. Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 11, zevende lid, en 29, zesde lid, van de Landsverordening Algemene
Weduwen- en wezenverzekering en tot vaststelling van het premiepercentage,
bedoeld in artikel 30, eerste lid, van genoemde landsverordening (690a/RNA-c);
d. Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de
artikelen 7, tweede lid, 7a, negende lid, en 26, zesde lid, van de Landsverordening
Algemene Ouderdomsverzekering (690a/RNA-d);
e. Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het
Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 21 ste december 1965 ter
uitvoering van artikel 26 lid 7 van de Landsverordening
Algemene Ouderdomsverzekering en artikel 29 lid 7 van de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (690a/RNA-e); (DWJ'07n71, RvA no. LB/019-07)

RvA no. RA/02-08
Ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen (strafbaarstelling terrorisme, terrorismefinanciering en
witwassen) (5522/RNA'07, DWJ'07fi15, RvA no. LV/02-08)

RvA no. RA/01-08
Initiatief-ontwerp-Landsverordening tot wijziging van het Nederlands-Antilliaans Kiesreglement (P.S. 2001, no. 159)
(DWJ' 07/687,6133/RNA, RvA no. LV/01-08)

+ 2007

- 2007

RvA no. RA/047-07
Voorstel van rijkswet houdende wijziging van de Paspoortwet in verband met
het herinrichten van de reisdocumentenadministratie (DWJ'07/457, 3731/RNA,
RW/02-07)

RvA no. RA/044-07
Initiatief-voorontwerp-Iandsverordening tot wijziging van de Landsverordening
minimumlonen (P.S. 1972, no. 110), de Landsverordening op de
inkomstenbelasting 1943 (P.B. 2002, no. 63) en de Landsverordening op de
Loonbelasting 1976 (P.S. 2004, no. 16) (4742/RNA, LV/22-07).

RvA no. RN043-07
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel
4, tweede lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten alsmede van
artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening Accijns van sigaretten 1970,
strekkende tot wijziging van het tariefpercentage invoerrechten van reuk- en
toiletwaters en van het tarief van accijns van sigaretten (3627/RNA (5151/RNA),
DWJ'07/848, LB/012-07).

RvA no. RA/043-06'07
Voorontwerp-Initiatief-Ontwerp-Iandsverordening tot wlJzlgmg van de
Landsverordening op de scheepsregistratiebelasting 1987 (P.S. 1987, no.
112) (DWJ'06/826, 6640/RNA, 6912/RNA, RvA no. LV/26-06)

RvA no. RA/042-07
Initiatief-ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de
Scheepsregistratiebelasting 1987 (P.S. 1987, no. 112), de Landsverordening
op de winstbelasting 1940 (P. S. 2002, no. 54) en de Algemene
landsverordening Landsbelastingen (P.S. 2001, no. 89) (664016912IRNA, RvA
no. LV/21-07)

RvA no. RA/042-06'07
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van
artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Regeling tegemoetkoming
ziektekosten overheidsgepensioneerden en de bijbehorende Nota van
Toelichting. (DWJ'ü61718, 7491/RNA'ü5, 3565/ RNA'ü6, 5968/RNA, LB/ü15-ü6).

RvA no. RA/041-07
Ontwerp-Besluit houdende tijdelijke voorzieningen voor het toezicht op de
begroting en de bedrijfsvoering van de eilandgebieden Bonaire, Sint
Eustatius en Saba van de Nederlandse Antillen (Besluit tijdelijk financieel
toezicht BES)
(3988/RNA, AMvRl01-07)

RvA no. RA/040-07
Adviesverzoek van de Gouverneur inzake het bezwaarschrift d.d. 28 juni 2007
van Alfa & Omega Uniforms n.v. op grond van de Landsverordening
belastingfaciliteiten industriële ondernemingen (P.B. 1985, no. 146) tegen de
afwijzing van de Minister van Financiën d.d. 4 mei 2007, no. 001/RNA'06, op
een door Alfa & Omega Uniforms n.v. ingediende aanvraag voor belastingfaciliteiten
ingevolge de Landsverordening belastingfaciliteiten industriële
ondernemingen (P.B. 1985, no. 146) (RNA 3843, RNA 001, B5/01-07).

RvA no. RA/037C-07
Ontwerp-Iandsverordening strekkende tot kwijtschelding van de per 31
december 2004 bestaande schuld ten bedrage van NAF. 11.054.044,53 van
het Sint Maarten MedicaI Center Property Owning Foundation aan de
openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen (DWJ'06/137, 1329/RNA,
LV/018C-07)

RvA no. RA/037-06'07
Ontwerp-Iandsverordening houdende de regeling met betrekking tot
funderend onderwijs (DWJ'06/238, 4510/RNA, 4139/RNA, 38321RNA,
2313/RNA, LV/022-06).

RvA no. RA/036-06'07
Voorontwerp initiatief Ontwerp-Iandsverordening houdende regelen
betreffende de rechtstoestand van de ambtenaren, werkzaam bij de
Griffie van de Staten van de Nederlandse Antillen, en houdende wijziging
van diverse landsverordeningen inzake evengenoemd onderwerp
(Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht Staten) (38V/06-07, RvA
no. LV/21-06)

RvA no. RA/035-06'07
Voorontwerp initiatief Ontwerp-Iandsverordening regelende de organisatie
en taakstelling van de Griffie der Staten van de Nederlandse Antillen
(Landsverordening Organisatie en Taakstelling Griffie der Staten)
(38V/06-07, RvA no. LV/20-06)

RvA no. RA/034-07
Ontwerp-Iandsverordening tot WIJziging van de Landsverordening tot
vaststelling van de begroting van de Nederlandse Antillen voor het
dienstjaar 2007 (RvA no. LV/17-07)

RvA no. RA/033-07
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot aanwijzing
van zorginstellingen als ziekenhuisvoorziening als bedoeld in artikel 1,
onderdeel I, van de Landsverordening zorginstellingen alsmede ter
uitvoering van artikel 28 van die landsverordening (Landsbesluit
aanwijzing ziekenhuisvoorzieningen) (DWJ'07/402, 3772'07/RNA, LB/1007).

RvA no. RA/032-07
Ontwerp-Iandsverordening tot WIJZiging van de Landsverordening Organisatie
Landsoverheid (P.S. 2001, no. 75) (1290/RNA, 3681/RNA), 159/2007-GOA,
LV/016-07).

RvA no. RA/031-07
Ontwerp-Iandsbesluit houdende de beslissing dat de Eilandsverordening tot
regeling van de uitkering en het pensioen voor politieke gezagdragers van het
eilandgebied Curaçao, zoals aangenomen in de vergadering van de
eilandsraad van het eilandgebied Curaçao van 28 juni 2007, in strijd is met de
Eilandenregeling Nederlandse Antillen, de 8trafregeling Eilandsverordeningen
en het algemeen belang van de Nederlandse Antillen en houdende de
beslissing dat de Eilandsverordening tot wijziging van de Regeling voltijd
lidmaatschap Eilandsraadsleden Curaçao (AS. 2000, no. 45), de
Sezoldigingsregeling Gedeputeerden, de Eilandsverordening ter uitvoering van
artikel 25 van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen en artikel 22a e.v. van
de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (P.S. 1997, no. 312) en het
Eilandsbesluit, van de Eilandsraad van de 28ste juni 2007 tot wijziging van het
in artikel 4 van de Regeling voltijd lidmaatschap Eilandsraadsleden Curaçao
(AS. 2000, no. 45) opgenomen bedrag van de schadeloosstelling van de
Eilandsraadsleden, zoals aangenomen in de vergadering van de eilandsraad
van het eilandgebied Curaçao van 28 juni 2007 in strijd zijn met het algemeen
belang van de Nederlandse Antillen (DWJ' 07/382-a, 3611/RNA, DIV/11-07).

RvA no. RA/030-A-07
Ontwerp-Iandsverordening tot bekrachtiging van het Landsbesluit
vogelgriep 2006, alsmede het Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit vogelgriep 2006 (P.B.
2007, no...) (RvA no. LV/15-07)

RvA no. RA/030-07
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot WIJZIging
van het Landsbesluit vogelgriep 2006 (P.B. 2006, no. 84) (DWJ'07/346,
3386/RNA, LV/15-07).

RvA no. RA/028-07
Ontwerp-Iandsverordening tot vaststelling van de begroting van de
Nederlandse Antillen voor het dienstjaar 2008 (RvA no. LV/13-07)

RvA no. RA/027-07
Ontwerp-Iandsverordening tot wIJziging van de Landsverordening Sociale
Verzekeringsbank (DWJ'07/20a, 71611RNA, LV/012-07)

RvA no. RA/027-06'07
Ontwerp-Iandsverordening houdende vaststelling van regels inzake het
mediabeleid (6689/RNAI, 4124/RNA'04, RvA no. LV/14-06)

RvA no. RA/026-07
Ontwerp-Iandsverordening inzake beroepen en beroepsuitoefening in de
gezondheidszorg (Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg)
(DWJ'06/658-a, 5529/RNA-a, LV/11-07).

RvA no. RA/023-07
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wIJziging
van het Landsbesluit versterking budgetdiscipline eilandgebieden (P.B.
2001, no. 110) (DWJ'04/692-b, 2670/RNA, LB/08-07).

RvA no. RA/022-07
Voorontwerp op de initiatief-ontwerp-Iandsverordening tot WIJZiging van het
Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen (Zitting 2000-2001-2413).
(MJ/1501'07, 1747/RNA, LV/09-07).

RvA no. RA/021-07
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende goedkeuring
van de indicatoren, opgenomen in "Bijlage 0", zoals bij Ministeriêle
Beschikking met algemene werking van de aste mei 2007 (P.B. 2007, no. 33) tot
wijziging van de Beschikking indicatoren ongebruikelijke transacties aan laatstgenoemde
beschikking toegevoegd en de bijbehorende nota van toelichting
(OWJ'07/150, 584a/RNA, OWJ'05/532, OWJ'051735, 555/RNA, 5717/RNA,
LB/07-07).

RvA no. RA/020-07
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel
13, tweede lid, van de Landsverordening minimumlonen (283/RNA, DWJ'07/032,
LB/06-07)

RvA no. RA/018-07
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van
artikel 22, zevende lid, van de Landsverordening Universiteit Nederlandse
Antillen (P.B. 1985, no. 43) (05/0365-DIR, 3425/RNA, RvA no. LB/05-07).

RvA no. RA/019-07
Initiatief-ontwerp-Iandsverordening tot wIJziging van de Staatsregeling
van de Nederlandse Antillen (P.B. 1955, no. 32) (Zitting 2006-20072907)
(Gewijzigd ontwerp naar aanleiding van het voorlopig advies van
de Raad van Advies en het gevoelen van de Regering van het
Koninkrijk) (DWJ'07/153, 1413/RNA, RvA no. LVI 08-07).

RvA no. RA/017-07
Ontwerp-Iandsverordening tot WIJZiging van de Landsverordening op de
winstbelasting 1940 (P.S. 2002, no. 54) met de bijbehorende memorie van
toelichting (DWJ'07/079-a, DWJ'06/306, 1944/RNA'06, RvA no. LV/07-07).

RvA no. RA/014-07
Ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van de Landsverordening
overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek (P.B. 2000, no. 119) en de
Landsverordening collectieve arbeidsovereenkomst (P.B. 1958, no. 60)
(DWJ'06/439, 4090/RNA, RvA no. LV/06-07).

RvA no. RA/013-07
Ontwerp-Iandsverordening tot wlJzlgmg van de Algemene landsverordening
Landsbelastingen (P.S. 2001, no. 89) en de daarbij behorende memorie van
toelichting (DWJ'06/752, 6047/RNA, RvA no. LV/05-07).

RvA no. RA/012-07
Decentralisatie arbeidswetgeving:
1) Ontwerp-Iandsverordening tot wIJziging van de Eilandenregeling
Nederlandse Antillen (P.S. 1951, no. 39)
2) Ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van de Arbeidsregeling 2000, de
Arbeidsgeschillenlandsverordening 1946, de Landsverordening
collectieve arbeidsovereenkomst, de Vakantieregeling 1949, de Landsverordening
ter bevordering van de werkgelegenheid voor jeugdige
werkzoekenden en de Landsverordening minimumlonen
(DWJ'061726-3663/RNA, RvA no. LV/04-07).

RvA no. RA/011-07
Ontwerp-Iandsverordening houdende de instelling van een
Konininkrijksdag als gezamenlijke feestdag voor de Nederlandse
Antillen en Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende
de instelling van een Koninkrijksdag als gezamenlijke feestdag voor
de Nederlandse Antillen
(6449/RNA, DWJ' 06/787, RvA no. LV/03-07)

RvA no. RA/06-07
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van
artikel 33, eerste lid, van de Werkliedenverordening 1944 (P.B. 1978, no. 376).
(4645/PZ'01, 2567/RNA'02, 1428/RNA '02, LB/017-06).

RvA no. RA/O5-07
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot WIJZiging van het Landsbesluit versterking budgetdiscipline Land (P.S. 2001, no. 40) (DWJ'04/692-a, 1480'02/RNA, LS/16-06).

RvA no. RA/03-A-07
Ontwerp-Iandsverordening tot wlJzlgmg van de Landsverordening
Ongevallenverzekering (P.S. 1966, no. 14), de Landsverordening
Ziekteverzekering (P.S. 1966, no. 15), de Regeling tegemoetkoming
ziektekosten overheidsgepensioneerden (P.S. 1975, no. 249) en de
Regeling vergoeding behandelings- en verplegingskosten
overheidsdienaren (P.S. 1986, no. 165)
(DWJ'05/980, 80221RNA, LSI14-A-06)

RvA no. RA/03-07
Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13 van de Landsverordening Ongevallenverzekering (P.S. 1966, no. 14) en artikel 13 van de Landsverordening Ziekteverzekering (P.S. 1966, no. 15), van artikel 13 van de Regeling tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden (P.S. 1975, no. 249) en de artikelen 9, eerste lid, 12, vierde lid, en 13, vierde lid, van de Regeling vergoeding behandelings-en verplegingskosten overheidsdienaren (P.S. 1986, no. 165), alsmede van artikel 5, derde lid, van de Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten (P.S. 1996, no. 211) (Landsbesluit vergoeding kosten geneesmiddelen) (DWJ'05/980, 80221RNA, LS/14-06)

Zoeken in Adviezen

 Datum vanaf:
 Datum tot:

 

LAATST GEPLAATSTE ADVIEZEN

RvA no. 36-16-LV / 10/02/2017
Ontwerplandsverordening tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (ontbinding rechtspersonen door de Kamer van Koophandel)
(zaaknummer 2016/007723)

Lees meer >>

RvA no. 28-16-LB / 10/02/2017
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, derde lid, van de Landsverordening financieel beheer (Landsbesluit subsidie)
(zaaknummer 2015/051641)

Lees meer >>