Home > Over de Raad van Advies > Vergaderingen van de Raad

Vergaderingen van de Raad

Frequentie vergaderingen van de Raad

De plenaire vergaderingen van de Raad vinden doorgaans twee keer per maand plaats. Deze vergaderingen worden voor zover mogelijk belegd op de eerste en de derde maandag van de maand. Ingeval er een spoedadvies moet worden uitgebracht, belegt de Raad een extra vergadering.

De oproeping voor een plenaire vergadering dient ten minste vier maal vierentwintig uren vóór de vergadering aan de leden van de Raad te worden toegezonden.

 

Zoeken in Adviezen

 Datum vanaf:
 Datum tot:

 

LAATST GEPLAATSTE ADVIEZEN

RvA no. 36-16-LV / 10/02/2017
Ontwerplandsverordening tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (ontbinding rechtspersonen door de Kamer van Koophandel)
(zaaknummer 2016/007723)

Lees meer >>

RvA no. 28-16-LB / 10/02/2017
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, derde lid, van de Landsverordening financieel beheer (Landsbesluit subsidie)
(zaaknummer 2015/051641)

Lees meer >>