Vergaderingen van de Raad

Frequentie vergaderingen van de Raad

De plenaire vergaderingen van de Raad vinden doorgaans twee keer per maand plaats. Deze vergaderingen worden voor zover mogelijk belegd op de eerste en de derde maandag van de maand. Ingeval er een spoedadvies moet worden uitgebracht, belegt de Raad een extra vergadering.

De oproeping voor een plenaire vergadering dient ten minste vier maal vierentwintig uren vóór de vergadering aan de leden van de Raad te worden toegezonden.