Home > Over de Raad van Advies > Onze werkwijze

Onze werkwijze

Plenaire vergaderingen en werkgroepen

De behandeling van adviesverzoeken vindt plaats in plenaire vergaderingen van de Raad.
Behalve deze vergaderingen van de voltallige Raad vergaderen de leden van de Raad ook in werkgroepverband ter voorbereiding van de adviezen van de Raad.

De Raad kent drie werkgroepen waarin de leden van de Raad zijn ingedeeld. Iedere werkgroep bereidt de adviezen van ontwerpregelingen voor die betrekking hebben op onderwerpen die tot de zorg behoren van de ministeries die specifiek aan deze werkgroep zijn toebedeeld. 

In elke werkgroep zitten ten minste drie leden. Bij de indeling van de werkgroepen wordt rekening gehouden met de specifieke gewenste expertise voor de werkgroep. Iedere werkgroep heeft een voorzitter die tevens rapporteur is van de werkgroep. De voorzitter belegt een werkgroepvergadering indien hij dat nodig vindt.

De beraadslaging in de Raad over een adviesverzoek vindt plaats aan de hand van een conceptadvies dat in werkgroepverband is voorbereid.

Indeling van de werkgroepen

Werkgroep I   :  Bestuurlijke en juridische
                       aangelegenheden

Werkgroep II  :  Economische en financiële
                       aangelegenheden

Werkgroep III :  Educatieve en sociale aangelegenheden

 
 

Zoeken in Adviezen

 Datum vanaf:
 Datum tot:

 

LAATST GEPLAATSTE ADVIEZEN

RvA no. 36-16-LV / 10/02/2017
Ontwerplandsverordening tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (ontbinding rechtspersonen door de Kamer van Koophandel)
(zaaknummer 2016/007723)

Lees meer >>

RvA no. 28-16-LB / 10/02/2017
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, derde lid, van de Landsverordening financieel beheer (Landsbesluit subsidie)
(zaaknummer 2015/051641)

Lees meer >>