yes Print

Adviezen

RvA no. RA/01-21-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 10, tweede lid, en artikel 11, tweede lid, van de Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989 (Landsbesluit muntteken en muntmeesterteken)

Uitgebracht op : 11/01/2021
Publicatie datum: 02/02/2021