yes Print

Adviezen

RvA no. RA/02-18-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 76, eerste lid en tweede lid, van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (Landsbesluit afkoop pensioen overheidsdienaren 2016)

Uitgebracht op : 05/01/2018
Publicatie datum: 12/03/2018