yes Print

Adviezen

RvA no. RA/02-21-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Loterijverordening 1909 (P.B. 1909, no. 35) en de Landsverordening financiën politieke groeperingen (A.B. 2010, no. 87)

Uitgebracht op : 19/01/2021
Publicatie datum: 16/03/2021