yes Print

Adviezen

RvA no. RA/02-22-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 1b en artikel 8, zesde en zevende lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering (Landsbesluit premiepercentage en premie-inkomensgrens ziekteverzekering 2010 tot en met 2019)

Uitgebracht op : 06/01/2022
Publicatie datum: 01/02/2022