yes Print

Adviezen

RvA no. RA/02-23-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 3, derde en vierde lid, en artikel 5, tweede, derde en vierde lid, van de Landsverordening luchtvaartveiligheidsheffing (Landsbesluit methodiek bepaling luchtvaartveiligheidsheffing)

Uitgebracht op : 02/02/2023
Publicatie datum: 08/02/2023