yes Print

Adviezen

RvA no. RA/03-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de Landsverordening Passagiersfaciliteitengelden en artikel 8, eerste lid, van de Landsverordening landings- en parkeergelden (Landsbesluit methodiek bepaling passagiersfaciliteitengelden en landings- en parkeergelden)

Uitgebracht op : 01/02/2017
Publicatie datum: 05/04/2017