yes Print

Adviezen

RvA no. RA/03-18-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de Regeling Gemeenschappelijk geldstelsel Curaçao en Sint Maarten (Landsbesluit herdenkingsmunt 150 jaar Rode Kruis Nederland)

Uitgebracht op : 31/01/2018
Publicatie datum: 07/02/2018