yes Print

Adviezen

RvA no. RA/03-20-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot het tijdelijk van toepassing verklaren van de Quarantaine-verordening op het nieuwe Coronavirus Wuhan (2019-n Coronavirus) of een variant van dit humaan Coronavirus (Landsbesluit aanwijzing 2019-n Coronavirus als besmettelijke ziekte als bedoeld in de Quarantaine-verordening)

Uitgebracht op : 10/02/2020
Publicatie datum: 18/02/2020