yes Print

Adviezen

RvA no. RA/03-21-RW: Voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap om te voorzien in een grondslag voor toetsing aan het evenredigheidsbeginsel in gevallen waarin het Nederlanderschap van rechtswege verloren is gegaan en in verlenging van de termijn voor van rechtswege verlies

Uitgebracht op : 27/01/2021
Publicatie datum: 02/03/2021