yes Print

Adviezen

RvA no. RA/03-23-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de Lei Konseho Supremo Elektoral (Landsbesluit profiel leden Electorale Raad)

Uitgebracht op : 08/02/2023
Publicatie datum: 28/02/2023