yes Print

Adviezen

RvA no. RA/04-21-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de houdende vaststelling van het kiesreglement Curaçao

Uitgebracht op : 29/01/2021
Publicatie datum: 08/02/2021