yes Print

Adviezen

RvA no. RA/05-21-DIV: Ongevraagd advies van de Raad inzake regelingen die vervallen zijn bij de overgang van het toenmalige land de Nederlandse Antillen naar een nieuwe staatkundige structuur (het Land Curaçao)

Uitgebracht op : 01/02/2021
Publicatie datum: 17/02/2021