yes Print

Adviezen

RvA no. RA/06-21-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Eenvormige landsverordening op de Rechterlijke organisatie, Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Uitgebracht op : 03/02/2021
Publicatie datum: 08/02/2021