yes Print

Adviezen

RvA no. RA/07-18-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 28ste december 2017 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2018 (eerste suppletoire begroting 2018)

Uitgebracht op : 02/03/2018
Publicatie datum: 20/03/2018