yes Print

Adviezen

RvA no. RA/07-19-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Vuurwapenverordening 1930 en de Wapenverordening 1931 (verhoging strafmaxima voor verboden vuurwapenbezit en verboden vuurwapenhandel)

Uitgebracht op : 27/02/2019
Publicatie datum: 22/05/2019