yes Print

Adviezen

RvA no. RA/07-20-LB: Ontwerpandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs

Uitgebracht op : 20/02/2020
Publicatie datum: 17/03/2020