yes Print

Adviezen

RvA no. RA/07-23-AMvRb: Ontwerpbesluit tot wijziging van het Paspoortbesluit in verband met identiteitskaarten voor gedetineerden

Uitgebracht op : 26/04/2023
Publicatie datum: 09/05/2023