yes Print

Adviezen

RvA no. RA/08-17-LV: Initiatiefontwerplandsverordening regelende de instelling, inrichting, samenstelling en bevoegdheid van een Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Curaçao (Landsverordening Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt) (Zittingsjaar 2016-2017-112)

Uitgebracht op : 21/03/2017
Publicatie datum: 26/04/2017