yes Print

Adviezen

RvA no. RA/08-21-LV: Nota van wijziging inzake de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014

Uitgebracht op : 09/02/2021
Publicatie datum: 02/03/2021