yes Print

Adviezen

RvA no. RA/09-18-RW: Voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten

Uitgebracht op : 09/03/2018
Publicatie datum: 10/07/2018