yes Print

Adviezen

RvA no. RA/09-19-LB : Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende een wijziging van de bijlage bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs

Uitgebracht op : 13/03/2019
Publicatie datum: 22/05/2019