yes Print

Adviezen

RvA no. RA/09-21-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot het tijdelijk van toepassing verklaren van de Quarantaine-verordening op COVID-19 (Tweede tijdelijk landsbesluit aanwijzing COVID-19 als besmettelijke ziekte als bedoeld in de Quarantaine-verordening)

Uitgebracht op : 17/02/2021
Publicatie datum: 18/02/2021