yes Print

Adviezen

RvA no. RA/10-17-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 29ste december 2016 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2017 (Eerste Suppletoire begroting 2017)

Uitgebracht op : 20/04/2017
Publicatie datum: 18/05/2017