yes Print

Adviezen

RvA no. RA/10-19-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van het Landsbesluit verpakte geneesmiddelen, het Landsbesluit vergoeding kosten geneesmiddelen en het Landsbesluit medische uitzendingen (Landsbesluit bevordering doelmatigheid gezondheidszorg)

Uitgebracht op : 18/03/2019
Publicatie datum: 30/04/2019