yes Print

Adviezen

RvA no. RA/10-21-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel Curaçao en Sint Maarten (Landsbesluit herdenkingsmunt 10 jaar staatkundige hervormingen 10 oktober 2010)

Uitgebracht op : 25/02/2021
Publicatie datum: 16/03/2021