yes Print

Adviezen

RvA no. RA/10a-19-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende uitvoering van de artikelen 4.4, eerste lid, onderdeel a, en 10.6 van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (Landsbesluit taakstelling zorguitgaven)

Uitgebracht op : 18/03/2019
Publicatie datum: 30/04/2019