yes Print

Adviezen

RvA no. RA/11-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (zaaknummers 2016/057701, 2017/008399 en 2017/001794)

Uitgebracht op : 24/04/2017
Publicatie datum: 06/06/2017