yes Print

Adviezen

RvA no. RA/11-19-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 28ste december 2018 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2019 (Eerste Suppletoire begroting 2019)

Uitgebracht op : 04/04/2019
Publicatie datum: 30/04/2019