yes Print

Adviezen

RvA no. RA/11-21-DIV: Ongevraagd advies inzake de ontwerplandsverordening houdende vaststelling van regels voor overheidsgelieerde entiteiten (Landsverordening eerste tranche optimalisering overheidsgelieerde entiteiten)

Uitgebracht op : 26/02/2021
Publicatie datum: 10/03/2021