yes Print

Adviezen

RvA no. RA/12-17-LV: Initiatiefontwerplandsverordening regelende de vaststelling van regels met betrekking tot het ambt van deurwaarder op Curaçao (Deurwaarderslandsverordening)

Uitgebracht op : 10/05/2017
Publicatie datum: 05/07/2017