yes Print

Adviezen

RvA no. RA/12-18-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 45, tweede lid, en 46, derde lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 en houdende wijziging van het Landsbesluit internationale bijstandverlening bij de heffing van belasting (Landsbesluit winstbelasting)

Uitgebracht op : 28/03/2018
Publicatie datum: 14/05/2018