yes Print

Adviezen

RvA no. RA/13-21-DIV: Ongevraagd advies van de Raad inzake de ontwerplandsverordening houdende de regeling van de geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden, gewezen en gepensioneerde leden van de Staten, alsmede hun nabestaanden en wezen (Landsverordening geldelijke voorzieningen Staten)

Uitgebracht op : 10/03/2021
Publicatie datum: 16/03/2021