yes Print

Adviezen

RvA no. RA/14-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende een wijziging van de bijlage bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs

Uitgebracht op : 22/05/2017
Publicatie datum: 22/05/2017