yes Print

Adviezen

RvA no. RA/14-19-LV: Ontwerplandsverordening tot goedkeuring van de overeenkomst met Global Metals N.V. met een looptijd van tien jaar voor het exploiteren van betaalde parkeerplaatsen in Punda en Otrobanda (Landsverordening goedkeuring looptijd overeenkomst Global Metals N.V.)

Uitgebracht op : 22/05/2019
Publicatie datum: 19/06/2019