yes Print

Adviezen

RvA no. RA/14-20-LB: Ontwerp landsbesluit, houdende algemene maatregelen tot vaststelling van een tijdelijke subsidieregeling voor werkgevers ter overbrugging van de periode waarin maatregelen gelden in verband met de Covid-19 crisis (Tijdelijke Noodregeling overbrugging werkgelegenheid Covid-19)

Uitgebracht op : 08/05/2020
Publicatie datum: 02/06/2020