yes Print

Adviezen

RvA no. RA/14-22-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 14de febuari 2022 tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022

Uitgebracht op : 18/05/2022
Publicatie datum: 14/06/2022