yes Print

Adviezen

RvA no. RA/14-23-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 2, vijfde lid, van de Landsverordening geldelijke voorzieningen ministers (Landsbesluit remuneratie voorzitter en leden Adviescollege voorzieningen politieke ambtsdragers)

Uitgebracht op : 05/07/2023
Publicatie datum: 05/07/2023