yes Print

Adviezen

RvA no. RA/15-19-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot herziening van de aanwijzing van ziekenhuisvoorzieningen in Curaçao (Landsbesluit aanwijzing ziekenhuisvoorzieningen 2019)

Uitgebracht op : 22/05/2019
Publicatie datum: 04/06/2019