yes Print

Adviezen

RvA no. RA/15-20-LB: Ontwerp landsbesluit, houdende algemene maatregelen tot vaststelling van tijdelijke regels in verband met het verlenen van steun aan personen die direct in hun inkomen worden getroffen door maatregelen genomen ter voorkoming van de verspreiding van Covid-19 (Tijdelijk landsbesluit steunmaatregelen Covid-19)

Uitgebracht op : 08/05/2020
Publicatie datum: 20/05/2020