yes Print

Adviezen

RvA no. RA/15-21-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 29ste december 2020 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2021 (Eerste Suppletoire begroting 2021)

Uitgebracht op : 01/04/2021
Publicatie datum: 28/04/2021