yes Print

Adviezen

RvA no. RA/16-17-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van titel 6 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de trust

Uitgebracht op : 26/05/2017
Publicatie datum: 23/08/2017