yes Print

Adviezen

RvA no. RA/16-21-DIV: Aanvullend ongevraagd advies van de Raad inzake regelingen die vervallen zijn bij de overgang van het toenmalige land de Nederlandse Antillen naar een nieuwe staatkundige structuur (het land Curaçao)

Uitgebracht op : 20/04/2021
Publicatie datum: 20/04/2021