yes Print

Adviezen

RvA no. RA/17-19-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht (Zittingsjaar 2018-2019-143)

Uitgebracht op : 04/06/2019
Publicatie datum: 29/08/2019