yes Print

Adviezen

RvA no. RA/17-21-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende een tijdelijke afwijking van het Landsbesluit remuneratie Ondervoorzitter en leden van de Raad van Advies (Tijdelijk landsbesluit remuneratie Ondervoorzitter en leden Raad van Advies)

Uitgebracht op : 28/04/2021
Publicatie datum: 14/05/2021