yes Print

Adviezen

RvA no. RA/18-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 3, vijfde lid, van de Landsverordening Sociaal Economische Raad (Landsbesluit profielschets Voorzitter en leden Sociaal Economische Raad)

Uitgebracht op : 20/07/2017
Publicatie datum: 23/08/2017