yes Print

Adviezen

RvA no. RA/18-20-RW: Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

Uitgebracht op : 18/06/2020
Publicatie datum: 02/09/2020